Všeobecné podmínky použití

Vítejte na webových stránkách společnosti Intersnack a.s. Doufáme, že se vám naše webové stránky líbí a navštěvujete je co nejčastěji. Neustále se snažíme nabídnout návštěvníkům našeho webu zajímavé novinky. Zároveň jsme však nuceni stanovit některá pravidla, která je třeba při používání našich webových stránek dodržovat.

Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující obecné podmínky používání. Zejména to platí také pro omezení odpovědnosti v nich obsažená, protože každý návštěvník souhlasí s těmito obecnými podmínkami používání našich webových stránek.

1. Práva průmyslového vlastnictví

Celý obsah této webové stránky je právně chráněn pro Intersnack a.s. Všechny obrázky na této stránce a zejména příslušná práva k průmyslovému vlastnictví jsou buď ve vlastnictví společnosti Intersnack a.s. nebo jsou používány společností Intersnack a.s se souhlasem těch, kteří jsou oprávněni se zbavit jim. Jsme velmi rádi, že vám umožňujeme ukládat části této webové stránky do vašeho počítače pro soukromé použití. Tento materiál však můžete použít pouze pro osobní potřebu. Náš písemný souhlas je vyžadován pro jiné účely.

Software ke stažení a veškerá doprovodná data zůstávají úplným vlastnictvím společnosti Intersnack a.s. Zejména nemůžeme dovolit, aby materiál z tohoto webu, například ochranné známky nebo loga, byl používán v publikacích nebo jakýmkoli jiným způsobem pro komerční účely.

Zveřejnění nebo předání této webové stránky - ať už její části nebo jako celku - můžeme povolit, pouze pokud máte licenci týkající se těchto práv. Pokud máte zájem o zakoupení licence, rádi to s vámi probereme. Jsme rádi, že můžeme uživatelům našeho webu přidávat odkazy na náš web, ale musíme vás požádat, abyste nepoužívali žádnou z našich značek nebo log na jiných webech.

2. Odeslání materiálu

Budeme rádi, pokud nám pošlete materiál. Rádi obdržíme vaše nápady, rady, obrázky nebo soubory. Zde však nemůžeme zaručit důvěrnost. Musíme také zdůraznit, že společnost Intersnack a.s, získává veškerá práva ke všem materiálům, které nám naši návštěvníci zasílají na naše webové stránky. Máme proto také právo používat tento materiál, jak si přejeme. Nárok na platbu je výslovně vyloučen. Pokud si nepřejete, abychom získali odpovídající práva k zaslanému materiálu, musíme vás požádat, abyste nám žádný materiál neposílali.

3. Omezení odpovědnosti

3.1 Společnost Intersnack a.s. se vždy snaží poskytovat na svých webových stránkách pouze správné informace. Není však možné zaručit přesnost nebo spolehlivost informací. Současně nemůžeme zaručit, že web bude k dispozici také v budoucnu, a nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli poruchy jakéhokoli druhu. Dále nelze vyloučit, že tyto stránky nebo server nemusí být bez virů nebo jiných nebezpečných komponent. Neexistuje ani žádná záruka, že vyžádání informací z těchto stránek přinese úspěšné výsledky.

3.2 Společnost Intersnack a.s. a všechny osoby, které přispěly k vývoji, doplnění nebo dodání informací na této webové stránce, neodpovídají za škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat webové stránky. Vyloučení odpovědnosti se vztahuje zejména na následné škody, nemateriální škody nebo nepředvídatelné škody. Zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje také na všechny případy, kdy dochází k výměně informací interaktivním způsobem.

3.3 Toto zřeknutí se odpovědnosti samozřejmě neplatí v případě, že společnost Intersnack a.s.,  její právní zástupci nebo zástupci jednají s hrubou nedbalostí nebo dokonce úmyslně porušují základní smluvní závazek. Vyloučení odpovědnosti se rovněž nevztahuje na odpovědnost za zaručené nemovitosti.

3.4 Společnost Intersnack a.s. v žádném případě neodpovídá za částku, která převyšuje náklady vzniklé uživateli za přístup na tuto webovou stránku.

3.5 Společnost Intersnack a.s nepřebírá žádnou odpovědnost za materiál, který je publikován třetími stranami nebo je na stránkách, na které tento web obsahuje odkaz. Společnost Společnost Intersnack a.s. není odpovědná za urážlivé nebo jiné nelegální materiály od návštěvníka nebo třetí strany.

4. Naše zásady ochrany osobních údajů

Na naší domovské stránce www.pombar.cz jsme pro vás vytvořili odkaz na naše pravidla ochrany údajů. Zde můžete zjistit, kdy a za jakým účelem shromažďujeme osobní údaje - pouze s vaším souhlasem - a jak s nimi zacházíme. K ochraně údajů můžete přistupovat také zde: Ochrana údajů

5. Vyloučení z používání

Ve společnosti Intersnack a.s. si musíme vyhradit právo zakázat tomuto uživateli používání našich webových stránek a v případě potřeby od něj požadovat náhradu v případě, že uživatel poruší obecné podmínky používání.

6. Závěrečné ustanovení

Společnost Intersnack a.s. si vyhrazuje právo na změnu obecných podmínek používání. Používáním webových stránek po změně souhlasíte s aktuální verzí obecných podmínek použití.